سوابق حرفه ای دکتر رویا کوچک انتظار  

-عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( از 1376 تاکنون)
- همکاری با آموزش و پرورش در طرح سنجش کودکان پیش دبستانی (1373)
- روانشناس مراکز مشاوره خانواده بهزیستی استان تهران (1375 و 1376)
- سرپرست دفتر مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی (1382 الی 1386)
- مدیر گروه کارشناسی روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1393 الی 1395)
- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه روانشناسی عمومی- کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی )از 1393 تا کنون)
- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (از 1399 تاکنون)
- مدیر گروه روانشناسی عمومی- کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (از 1399 تا کنون)
- مدرس دوره ای آموزش عمومی – شغلی مربیان فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( 1384 و 1387)
- مدرس دوره غیر حضوری پرورش خلاقیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1384)
- مدرس دانشگاه علمی – کاربردی و فرهنگ و هنر (1387)
- عضو کمیته اجرایی همايش ملي روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي (1376)
- عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه (1397)
- عضو کمیته علمی همایش ملی زن مسلمان ایرانی در آینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله (1398)
- عضو کمیته علمی همایش ملی روانشناسی و زندگی سالم (1399)

- داوری نشریات

- International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences (IJFPSS)
- International Education Studies .

- نشریه تعلیم و تربیت استثایی
- داوری فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی