مقالات چاپ شده‌ در کنفرانس های داخلی و خارجی

1- رابطه صرع با عقب ماندگی ذهنی (1398) همایش روز جهانی معلولین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

2- بررسی رابطه افسردگی با ازدواج در بین زنان 20تا30 ساله شهر تهران (1383) نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده

3- تاثیر هوش هیجانی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1383) دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه تربیت مدرس

4- هوش هیجانی و ارتباط آن با بیماری های روانی (1384) همایش دبیران روانشناسی مناطق شهر تهران

5- نقش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب از امتحان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر تهران.(1384) اولین همایش نقش و جایگاه مشاوره در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

6- نقش مذهب در مقابله با فشارهای روانی بین افراد مسلمان و اقلیتهای مسیحی (1384) نخستین همایش گفتگوی علم و دین- مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

7- فرهنگ سازی و بسترهای رشد کارآفرینی (1384) همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

8- کاربرد روش های مبتنی بر عملکرد دو نیمکره مغز و تمرینات یکپارچگی حسی در ناروایی گفتار (1386) دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

9- مقایسه اثر روشهای آموزش نیمکره راست مغز و آموزش موسیقی در افزایش میزان خلاقیت و دقت دانش آموزان دارای مشکلات ریاضی (1390) پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

10- اثربخشي تلفيق روش آموزش چندحسي و يكپارچگي حسي بر علائم اختلال خواندن دانش آموزان دوره ابتدايي (1394) همایش ملی آموزش ابتدایی

11- اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی (1394) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

12- رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه تنظیم شناختی هیجان با افسردگی (1394) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی

13- مقایسه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان عادی (1395) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی برلین –آلمان

14- بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون کیفیت زندگی در گروه مادران عادی و مقایسه آن با مادران کودکان اتیستیک (1395) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

15- ارائه مدل جامع برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاهها (1395) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

16- ارزیابی مولفه های عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)(1395) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

17- ارزیابی مولفه های عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) (1395) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

18- ارزیابی مولفه های عملکرد فرهنگی اعضای هیئت عللمی موسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) (1395) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

19- کاربرد ماساژ و موسیقی در تنظیم ریتم خواب و بیداری دانش آموزان بامشکلات دقت و تمرکز (1395) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

20- رابطه تفرد- جدایی و شفقت خود (1395) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

21- مقایسه ی تاب آوری و رضایت از زندگی در افراد عادی و افراد مصروع (1395) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

22- تاب آوری و رضایت از زندگی (1395) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

23- بررسی مقایسه ای نگرش به ازدواج در بین زنان و مردان (1395) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

24- مطالعه مروری طرحواره های ناسازگار اولیه (1395) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

25- مطالعه مروری کودک آزاری (1395) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

26- مقایسه اعتیاد به اینترنت وسبک های دلبستگی و بحران هویت در نوجوانان با/بدون نافرمانی مقابله ای (1396) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

27- نقش بخشش، جهت گیری مذهبی و معنای زندگی در بهزیستی ذهنی زنان متاهل (1397) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

28- طراحی و تدوین الگوی آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی با هدف توسعه مهارتهای خود نظم دهی کودکان مبتلا بهADHD(1398) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

29- امید به زندگی و کیفیت زندگی در مردان و زنان مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر در مرحله عود علائم بالینی (1398) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

30- ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روانشناختی و سلامت روان در بزرگسالان دارای مشکلات جسمی حرکتی (1398) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

31- امید به زندگی و کیفیت زندگی در مردان و زنان مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر در مرحله عود علائم بالینی(1398) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

32- بررسی رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با کاهش احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر ورامین(1399) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

33- مقایسه استرس ادراک شده و نشخوار فکری در سالمندان مقیم آسایشگاه و سالمندانی که با خانواده زندگی می کنند(1397) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

34- تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش و یادگیری زبان انگلیسی(1399) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

35- تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسه اثربخشی آن با آموزش هدیه های آسمانی بر رفتار اخلاقی، رشد شخصیت و رشد هیجانی- اجتماعی(1399) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

36- مقایسه توانایی مساله گشایی و خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با یادگیری مجازی و یادگیری غیر مجازی در

37- Relation between Emotional Intelligence and Forgiveness with Marital Satisfaction) 2010) Asian Regional Union of Psychological Societies 3Rd Congress. Help University College

38- Theater as a mode of Self- expression for Social Participation: A Summer Camp for Iranian Middle School Girls .Learning Democracy by doing (2008) Alternative Practices in Citizenship Learning and Participatory Democracy Conference. University of Toronto, Canada

39- Comparison of the Level of Mental Health by Concentrating on the Role of Emotional Intelligence and Social Support among Iranian and Malaysian Mothers of Mild Disabled Children in Special School (2011) EDUPRES 2011 Education Postgraduate Research Seminar

40- A comparative study of mental health among Iranian and Malaysian mothers of disabled children by concentrating on the role of social support (2012) 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance 09-12 May 2012, Ephesus Surmeli Hotel, Ephesus – Izmir, Turkey

41- بررسی مقایسه ای نگرش به ازدواج در بین زنان و مردان (2016) 

3rd.international conference on modern research in Humanities Rome- Italy

42- COMPARISON OF PARENTING METHODS OF MOTHERS OF CHILDREN WITH ANXIETY DISORDERS WITH MOTHERS OF NORMAL CHILDREN (2019) 1st International Academic Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences